Gizlilik Politikası

Home  /  Gizlilik Politikası
 1. Biz Kimiz
  1. www.geleceksahnede.com’a erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak Site kullanımına dair koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve sitede yer alan diğer tüm sözleşme ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmek açısından siz kullanıcılarımıza (“Kullanıcı”) düzenli aralıklarla burada yer alan koşulları incelemenizi önermekteyiz.
 2. Genel Bilgi
  1. www.geleceksahnede.com ismiyle faaliyette bulunan site (“Mecra”), Kartaltepe Mh. Buhar Sok. Özmert Apt. No:4 D:9 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden Forte Kültür Sanat Akademi San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir. Mecra’nın amacı Online Canlı Eğitim, Merkezde Canlı Eğitim, Canlı Yayın, Video, Öğrenci Takip Sistemi, Çalışma Kılavuzu, Atölye Eğitimleri, Kamplar, Geziler, Sosyal Etkinlik ve Fiziksel Eğitim Ürünleri hizmetleri almak isteyen Üyeler ile alanlarında profesyonel eğitim almış ve her biri kendi dalında uzman olan öğretmenlerin (“Öğretmen”) buluşabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır. Şirket, Site’de profilleri yer alan Öğretmenlerin işvereni konumunda olmayan, aracılık yapan bir kuruluştur. Kullanıcılar, Kullanım Koşulları’nın (“Koşullar”), Mecra’yı ziyaret etmek ve kullanmakla kendileri için yürürlüğe gireceğini ve Mecra’ya erişmeleri sürecinde ve sonrasında veya Mecra’de sunulan hizmetlerden yararlanmaları halinde bu Koşullar’a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.
 3. Genel Hükümler
  1. İşbu Mecra, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Kullanıcı Mecra’da yayımlanan Öğretmen profillerini görebilir, arama yapabilir, Mecra’da paylaşılan belirli içeriklere erişebilir. Ancak Mecra’de sunulan diğer hizmetlerden faydalanabilmek için Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne akdetmiş olmak ve Şirket’in zaman zaman talep edeceği diğer koşulları yerine getirmiş ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen ücreti ödemiş olması gerekir. 
  2. Kullanıcı, e-posta adresini ve telefon numarasını Şirket ile paylaşması halinde Şirket tarafından e-posta, SMS almayı ve aranmayı kabul etmektedir. 
  3. Mecra’nın kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Koşullar’a uygun davranması ve bu Koşullar’ı ihlal etmemesi önem taşımaktadır. 
  4. Başta Mecra’da yayımlanan Öğretmen profilleri olmak üzere, Mecra’da yer alan hiçbir unsur başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz. Şirket, Kullanıcılar’ın bu politikalara aykırı olarak Mecra üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için, ilgili Kullanıcı’ya rücu edilecektir. 
  5. Mecra üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Şirket’in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Şirket’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 
  6. Şirket, Mecra üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır. 
  7. Kullanıcı, Mecra’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Koşullar’ın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Koşullar’ı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Mecra’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Mecra’ya orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Şirket ilgili Kullanıcı’nın Mecra’yı kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz. 
  8. Şirket bazı durumlarda, çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Mecra’nın kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.
 4. Koşulların Değiştirilmesi
  1. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Mecra’da mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşulları değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Mecra’yı yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Mecra’da Koşullar’ın mevcut ve güncellenmiş versiyonu bulunmaktadır. Mecra’nın kullanılması ile Kullanıcı, mevcut versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.
 5. Fikri Mülkiyet Hakları
  1. Mecra’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Mecra’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması, Mecra dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın Mecra’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Mecra’ya ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması; işbu Mecra’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere erişilmesi, bu bilgi ve içeriklerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi; Kullanıcılar tarafından Mecra’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Mecra, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Mecra’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. Şirket, Mecra’ya girilmesi, Mecra’nın ya da Mecra’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Mecra’ya ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Mecra’nın kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. 
  2. Şirket, Kullanıcılar tarafından görüntülenen içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. 
  3. Mecra dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler bulunması halinde bu hizmetlerden, ilan sahipleri tarafından oluşturulan ilanlardan ve içeriklerden dolayı Şirket’in, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. 
  4. Mecra ve ilgili içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, Şirket’in Mecra’nın kapsamına ilişkin olarak zımni garanti, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garantisi bulunmamaktadır. 
  5. Kullanıcı, Mecra ve Mecra içerisinde sunulan hizmetlere erişiminmin büyük ölçüde Kullanıcı’nın internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangı bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 7. Uyuşmazlıkların Çözümü
  1. Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Bakırköy) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.